Linkshandig Golfen

Bron Wikipedia:

„Een linkshandige golfer is een golfer die tegen de linkerkant van de bal slaat. Golf speel je met twee handen, dus het is een vreemde uitdrukking om te zeggen dat iemand linkshandig speelt. Iemand die linkshandig golft, doet de gehele beweging precies zoals een „gewone‟ speler, allen spiegelbeeldig. Hij/zij heeft hiervoor andere golfclubs nodig en draagt een rechterhandschoen om een goede grip te hebben. Een linkshandige speler wordt vaak „lefty‟ genoemd. Voor medespelers is het soms verwarrend want je moet er soms wel rekening mee houden. Zo ga je uit beleefdheid op de tee vaak tegenover de speler staan als hij gaat afslaan, zodat je hem niet afleidt. Als een linkshandige speler afslaat moet je dus naar de andere kant van de tee gaan‟.