Linkshandigheid in de klas

De huidige maatschappij is ingericht op rechtshandige mensen. Bij de bouw van kastelen in de Middeleeuwen zou daar, volgens sommigen, al rekening mee zijn gehouden. De trappen in kastelen zijn veelal wenteltrappen. Wanneer een trap met de klok mee omhoog draait bevindt het middelpunt van de trap zich rechts. Een aanvaller die het kasteel wil bestormen zal op de trap omhoog moeten vechten. Hij is daarbij in het nadeel omdat hij last heeft van de draaiing van de trap. De verdedigende partij is in het voordeel doordat zij van boven vrij met het zwaard in de rechter hand konden vechten.
Dit verhaal zou daarmee ook kunnen verklaren waarom slechts een klein percentage der huidige bevolking linkshandig is. Linkshandige aanvallers zouden in de Middeleeuwen namelijk voorop zijn gestuurd omdat zij geen nadeel hadden van het draaien van de trap. Hierbij zouden veel linkshandige ridders zijn gesneuveld. Linkshandigheid is namelijk deels genetisch bepaald.

Wanneer je goed naar klassieke en hedendaagse schoolgebouwen kijkt blijkt dat ook klaslokalen op rechtshandigheid zijn ingericht. Wanneer je in een klaslokaal staat en je kijkt naar het schoolbord bevinden de ramen zich in de meeste gevallen zich aan de linkerkant. Dit is geen toeval. Doordat de ramen zich links van de kinderen bevinden schijnt het daglicht goed op het papier. Dat zijn toch weer leuke weetjes om te weten.