Wie rechts denkt kan links worden

Gevonden op Nu.nl, 15 maart 2011

Rechtshandigen kiezen onbewust bij voorkeur voor dingen die zich rechts van hen bevinden. Zij associëren de rechterkant met goed en lief.

Bij linkshandigen is het net andersom. Maar wie rechts denkt, kan binnen twaalf minuten leren deze onbewuste associatie om te draaien. Onbewuste oordelen over goed en kwaad kunnen dus worden aangepast.

Peuters
Dat heeft psycholoog Daniel Casasanto van het Max Planck Institute for Psycholinguistiek in Nijmegen ontdekt. ”Zelfs peuters en kleuters vinden dieren die aan de kant van hun schrijfhand staan al liever en slimmer.” “Volwassenen maken het onderscheid ook bij abstracte dingen zoals gevoel of emoties. Die onbewuste keuze heeft invloed op de manier waarop ze in het leven staan.” “Het kan belangrijk zijn dat nu is gebleken dat je mensen kunt aanleren om andersom te denken”, aldus dinsdag Casasanto, die zijn onderzoek heeft gepubliceerd in een internationaal vakblad.

Halfzijdig verlamd
Na een beroerte raken mensen vaak halfzijdig verlamd. Alleen de lichaamshelft tegenover de hersenhelft waar het infarct of de bloeding plaatshad, functioneert dan nog.

Casasanto stelde vast dat de onbewuste waardeoordelen van mensen die hun voorkeurshand niet meer konden gebruiken ook waren omgedraaid: wat ze eerst goed vonden wezen ze nu vaker af.

Gezonde mensen
De onderzoeker deed ook proeven met gezonde mensen, van wie hij de schrijfhand tijdelijk onbruikbaar maakte. Binnen twaalf minuten draaiden hun onbewuste associaties om.

Casasanto: ”De koppeling van de voorkeurshand aan associatie is niet te verklaren uit taal of cultuur. Immers, zelfs in de bijbel en de koran wordt links afgeschilderd als ‘van Satan’ dus slecht. Het zit in de neurocognitie. Nader onderzoek moet uitwijzen of waardeoordelen blijvend kunnen worden beïnvloed, wat van belang is voor de psychische hulpverlening.”